1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Karnetu Dostawy PS w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.promienieslonca.pl. 

1.2. Karnet Dostawy PS nie jest samodzielnym produktem lecz us┼éug─ů, uprawniaj─ůc─ů Posiadaczowi na darmow─ů dostaw─Ö.

1.3. Wszelkie poj─Öcia wyst─Öpuj─ůce w niniejszym Regulaminie i rozpoczynaj─ůce si─Ö du┼╝─ů liter─ů, kt├│re nie zosta┼éy zdefiniowane poni┼╝ej, nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z ich definicj─ů zawart─ů w regulaminie Sklepu Internetowego.

1.4. Definicje:

1.4.1. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô us┼éuga elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w umowy sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci, kt├│rym mowa w punkcie 2.1.2. Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4.2. KARNET DOSTAWY PS ÔÇô wirtualny produkt oferowanych przez Sprzedawc─Ö, pozwalaj─ůcy Klientowi na bezkosztow─ů dostaw─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

1.4.3. KLIENT, POSIADACZ ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; - kt├│ra jest w posiadaniu Karnetu Dostawy PS i zawiera lub zamierza zawrze─ç przy jej u┼╝yciu Umow─Ö Sprzeda┼╝y.

1.4.4. KONTO KLIENTA - us┼éuga elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Klienta zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Klienta oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego zam├│wieniach w Sklepie Internetowym, o kt├│rym mowa w punkcie 2.1.1. Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4.5. POCZTEX ÔÇô firma kurierska, b─Öd─ůca w┼éasno┼Ťci─ů Poczty Polskiej Sp├│┼éki Akcyjnej z siedzib─ů w Warszawie (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Rodziny Hiszpa┼äskich 8, 00-940 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000334972; s─ůd rejestrowy, w kt├│rym przechowywana jest dokumentacja sp├│┼éki: S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 774.140.000,00 z┼é (w ca┼éo┼Ťci op┼éacony), NIP: 5250007313, REGON: 010684960.

1.4.6. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin korzystania z Karnetu Dostawy PS.

1.4.7. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ÔÇô regulamin Sklepu Internetowego dost─Öpny pod adresem: https://promienieslonca.pl/content/3-regulamin-sklepu-promienie-slonca

1.4.8. SKLEP INTERNETOWY ÔÇô sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: www.promienieslonca.pl.

1.4.9. SPRZEDAWCA ÔÇô "POL-ENSA" SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů w Zatorze (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. S┼éowackiego 1, 32-640 Zator); wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000281285; s─ůd rejestrowy, w kt├│rym przechowywana jest dokumentacja sp├│┼éki: S─ůd Rejonowy dla Krakowa-┼Ür├│dmie┼Ťcia w Krakowie, XII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 670 000 z┼é; NIP: 5492199256; REGON: 120455472, adres poczty elektronicznej: sklep@promienieslonca.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 534-068-068.

1.4.10. US┼üUGA ÔÇô us┼éuga dostawy produkt├│w zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym w ramach Karnetu Dostawy PS.

2. WARUNKI ZAKUPU KARNETU DOSTAWY PS

2.1. Karnet Dostawy PS jest odpłatny.

2.1.1. Koszt Karnetu Dostawy PS wynosi 39,00 zł brutto.

2.2. Aby zakupi─ç Karnet Dostawy PS Klient zobowi─ůzany jest do wykonanie ┼é─ůcznie czterech krok├│w: (1) zalogowa─ç si─Ö do swojego Konta Klienta, (2) z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie w spos├│b wskazany w punkcie 2.1.2. Regulaminu Sklepu Internetowego, (3) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu zam├│wienia, o kt├│rym mowa w punkcie 2.1.2. Regulaminu Sklepu Internetowego oraz (4) dokona─ç op┼éaty za zam├│wienie z┼éo┼╝one w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

2.2.1. Po dokonaniu zakupu w spos├│b wskazany w punkcie 2.2. Regulaminu Karnet Dostawy PS zostaje automatycznie przypisany do Konta Klienta.

2.2.1.1. Posiadacz nie jest uprawniony do udost─Öpniania Konta Klienta w celu umo┼╝liwienia skorzystania z Us┼éugi przez osob─Ö inn─ů ni┼╝ Posiadacz.

2.3. Aktywacja Karnetu Dostawy PS odbywa się w chwili złożenia pierwszego zamówienia dokonanego po jego zakupie. 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARNETU DOSTAWY PS

3.1. W celu skorzystania z Karnetu Dostawy PS Klient zobowi─ůzany jest do dokonania zam├│wienia w spos├│b, o kt├│rym mowa w punkcie 2.1.2. Regulaminu Sklepu Internetowego.

3.1.1. Dokonanie zam├│wienia z pomini─Öciem zalogowania do Konta Klienta skutkuje nieuwzgl─Ödnieniem posiadanego przez Klienta Karnetu Dostawy PS.

3.2. Karnet Dostawy PS jest wa┼╝ny przez 12 miesi─Öcy liczonych od dnia jego zakupu.

3.3. Posiadacz Karnetu Dostawy PS jest uprawniony do jego wielokrotnego u┼╝ycia w Sklepie Internetowym na zakup dowolnej ilo┼Ťci produkt├│w o dowolnej warto┼Ťci, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ przed up┼éywem jego terminu wa┼╝no┼Ťci.

3.3.1. Aktualna lista dost─Öpnych punkt├│w odbioru Pocztex dost─Öpna jest ka┼╝dorazowo w Formularzu Zam├│wienia.

3.4. Karnet Dostawy PS mo┼╝liwy jest do wykorzystania bez wzgl─Ödu na warto┼Ť─ç zam├│wienia.┬á

3.5. Us┼éugi oferowane w ramach Karnetu Dostawy PS obj─Öte s─ů ograniczeniem terytorialnym i dost─Öpne s─ů jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.6. Dla dostaw realizowanych w ramach Us┼éugi ÔÇô w kwestiach nie obj─Ötych niniejszym Regulaminem ÔÇô zastosowanie maj─ů przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci od punktu 5.1. do 5.5.2.

3.7. Karnet Dostawy PS nie podlega wymianie na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny (w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci) ani na ┼╝adn─ů inn─ů form─Ö rekompensaty.┬á

3.8. W przypadku dokonania przez Posiadacza zwrotu produktu zakupionego z wykorzystaniem Karnetu Dostawy PS (np. w ramach odst─ůpienia od umowy przez konsumenta), Posiadacz nie ponosi koszt├│w zwrotu produktu do Sprzedawcy.┬á

3.9. Aby skorzysta─ç z darmowych zwrot├│w w ramach Karnetu Dostawy PS Klient zobowi─ůzany jest do:

3.9.1. skontaktowania si─Ö ze Sprzedawc─ů:

3.9.1.1. telefonicznie pod numerem: 534-068-068;

3.9.1.2. za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej przesy┼éaj─ůc ┼╝─ůdanie skorzystania z darmowego zwrotu w ramach Karnetu Dostawy PS na adres: sklep@promienieslonca.pl

3.9.2. Po weryfikacji przez Sprzedawcę uprawnień Klienta do skorzystania z darmowego zwrotu w ramach Karnetu Dostawy PS, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej etykiety nadawczej Pocztex.

3.10. ┼╗adne postanowienie niniejszego rozdzia┼éu 3. Regulaminu nie ma na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw ustawowych Klienta lub Posiadacza b─Öd─ůcego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do um├│w zawartych od tego dnia ÔÇô r├│wnie┼╝ Klienta lub Posiadacza b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej), przyznanych przez bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůce przepisy prawa, szczeg├│lnie w zakresie odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç.

4. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje zwi─ůzane z korzystaniem z Karnetu Dostawy PS oraz realizacj─ů niniejszego Regulaminu Klient mo┼╝e sk┼éada─ç na przyk┼éad za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@promienieslonca.pl

albo pisemnie na adres: ul. S┼éowackiego 1, 32-640 Zator. Reklamacje dotycz─ůce zakupionych produkt├│w Klient mo┼╝e sk┼éada─ç zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego.┬á

4.2. Zaleca si─Ö podanie w opisie reklamacji jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci, oczekiwa┼ä Klienta / Posiadacza co do sposobu wykonania reklamacji oraz danych kontaktowych zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.┬á

5.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, takich jak: zmiana przepis├│w prawa; zmiana dzia┼éania, formy wystawienia, nomina┼é├│w lub termin├│w wa┼╝no┼Ťci Karnet├│w Dostawy PS; konieczno┼Ť─ç dostosowania niniejszego Regulaminu do zmian wynikaj─ůcych ze zmiany regulaminu Sklepu Internetowego, podleganie obowi─ůzkowi prawnemu lub regulacyjnemu ÔÇô z zastrze┼╝eniem, ┼╝e ┼╝adne zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na prawa nabyte Klienta / Posiadacza przed jego zmian─ů, w tym w szczeg├│lno┼Ťci na wydane ju┼╝ Karnety Dostawy PS.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.