Reklamacja

Zwróć uwagę na stan paczki, którą otrzmujesz od kuriera. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia, masz prawo odmówienia przyjęcia przesyłki. W takim przypadku skontaktu się z nami elektornicznie: reklamacje@promienieslonca.pl lub telefonicznie: (+48) 534-068-068.

Jeżeli zakupiony towar posiada wady lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Skontaktuj się z nami poprzez email: reklamacje@promienieslonca.pl lub poprzez formularz reklamacyjny znajdujący sie poniżej. W wiadomości uwzględnij przyczynę reklamacji, a jeśli możesz to załącz zdjęcie reklamowanego produktu przedstawiające jego wadę. Uwzględnij w swojej wiadomosci preferowany sposób rekompensaty np. zwrot środków lub wymianę towaru. W ciągu 48h od otrzymania Twojej widomości poinformujemy Cię o dalszym postępowaniu w procesie reklamcyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego produktu lub zwrot pieniędzy.


Tutaj możesz pobrać wzór zgłoszenia reklamacji.


Formularz reklamacji
*obowiązkowe pola
Dodaj pliki (opcjonalnie)

Rozmiar pliku do 10MB
Zwrot

Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze tzn. jednoznacznego oświadczenia, tj. poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Oświadczenie możesz przesłać w tradycyjnej formie pisemnej na adres:

POL-ENSA Sp. Z o.o.
Ul. Słowackiego 1
32-640 Zator,

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@promienieslonca.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Tutaj możesz pobrać wzór odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymalłeś zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: POL-ENSA Sp. Z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-640 Zator, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadajsz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.